Privacyverklaring website

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Baderie Verlaan kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Baderie Verlaan, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Baderie Verlaan verstrekt. Baderie Verlaan kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom Baderie Verlaan gegevens nodig heeft

Baderie Verlaan verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Baderie Verlaan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit commerciële dienstverlening.

Hoe lang Baderie Verlaan gegevens bewaart

Baderie Verlaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Baderie Verlaan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Baderie Verlaan. Baderie Verlaan zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Baderie Verlaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Baderie Verlaan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Baderie Verlaan verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Baderie Verlaan op via ons e-mailadres. www.baderieverlaan.nl is een website van Baderie Verlaan.

Baderie Verlaan is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Maalderij 12  |  1185 ZB  Amstelveen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 33125306
Telefoon: 020 6418662  |  020 6472670
E-mailadres: verlaan@baderieverlaan.nl

Reageren is niet mogelijk